Slide Left Slide Right

Carried Away - Procession in Art
Museum Arnhem
13 juni t/m 21 september 2008


Kunstenaars: Francis Alÿs, Gijs Assmann, Joseph Beuys, James Lee Byars, James Ensor, Günter Brus, Daniel Buren, Patrick van Caeckenbergh, Donna Conlon, Yvonne Dröge-Wendel, Meschac Gaba, Thomas Hirschhorn, Fransje Killaars, Job Koelewijn, Begoña Muñoz, Lucy Orta, Francis Picabia & René Clair & Eric Satie, Roger Raveel, Willem de Ridder & Wim T. Schippers, Vladimir Tatlin, Jean Tinguely, Endre Tót, Stephen Wilks
 

 

Bezoekersgids
Zaalteksten
Carried Away in de media
 

 

Fotografie: Marc Pluim, Jeroen Musch

In Carried Away trekken een eeuw kunstenaarsprocessies voorbij.

 

Naar aanleiding van Sonsbeek 10 (2008) waarbij de Arnhemse bevolking de sculpturen in processie door de stad droeg, maakte ik voor het Museum Arnhem een tentoonstelling over processies in de kunst.

 

In Carried Away trok een keur van internationale en Nederlandse kunstenaars voorbij die zelf processies organiseerden of zich voor hun tekeningen, schilderijen, sculpturen, foto’s of films lieten inspireren door processies, politieke parades, carnavalsoptochten, marsen of begrafenisstoeten. In de tentoonstelling werden autonome kunstwerken met documentair materiaal (film, foto’s, posters e.d.) van kunstenaarsprocessies van recente of minder recente datum afgewisseld. In Carried Away liet ik zien dat deze processies in een kunsthistorische traditie staan. De expositie omspande een eeuw kunst.

 

Chronologie speelde geen rol bij de indeling, wel de motivatie van de kunstenaar om een processie te organiseren. Er waren processies waarbij de verbin­dende kracht voorop stond, in andere was het te doen om het creëren van een ervaring in de openbare ruimte, ging het om het uitdragen van een idee of stond het religieuze of politieke aspect centraal. De kunstwerken die balan­ceerden op het randje van wat een processie is, zoals eenmansprocessies of processies binnenskamers, zetten het onderwerp op scherp.

 

Gijs Assmann, Meschac Gaba, Fransje Killaars en Yvonne-Dröge Wendel maakten nieuw werk voor Carried Away. In de fraai vormgegeven – low-budget – bezoekersgids waren de achterliggende verhalen van ieder kunstwerk opgetekend.

 

Lucy Orta

Lucy Orta

Jean Tinguely

Jean Tinguely

voor: Meschac Gaba, achter: Roger Raveel

voor: Meschac Gaba, achter: Roger Raveel

Francis Picabia & René Clair & Eric Satie, Donna Conlon, Willem de Ridder & Wim T. Schippers, Job Koelewijn,Endre Tót, Yvonne Dröge Wendel

Francis Picabia & René Clair & Eric Satie, Donna Conlon,
Willem de Ridder & Wim T. Schippers, Job Koelewijn,
Endre Tót, Yvonne Dröge Wendel

Stephen Wilks

Stephen Wilks

Joseph Beuys

Joseph Beuys

Gijs Assmann

Gijs Assmann

Patrick van Caeckenbergh

Patrick van Caeckenbergh

Fransje Killaars

Fransje Killaars

links: Daniel Buren, rechts: Roger Raveel

links: Daniel Buren, rechts: Roger Raveel

links: Vladimir Tatlin, rechts: Stephen Wilks

links: Vladimir Tatlin, rechts: Stephen Wilks

Thomas Hirschhorn

Thomas Hirschhorn